x
Login

Or


New to Moslem Lifestyle? Sign up!
x
Forgot Password

Please enter the email address registered on your account


x Have an account? Login
Sign up


Or

x

Stay in the know

The latest news and fabulous ideas straight to your inbox.


Lifestyle   FYI

Adakah Tanda-tanda Kematian Dalam Islam?


Tanda-kematian-dalam-Islam

Sumber: pinterest

Durasi Baca: Hanya 1 Menit

Setiap makhluk tidak bisa lari dari kematian. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, begitulah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185.

“Katakanlah: “Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Jumu’ah: 8).

Lalu, adakah sebenarnya tanda-tanda kematian dalam Islam? Benarkah ada tanda yang akan dirasakan seseorang beberapa hari sebelum ajal menjemput?

Tanda Kematian dalam Islam, Siapa yang Tahu?

Ternyata dalam Islam, tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti takdir apa yang akan dilewatinya besok.

Bahkan, tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui dengan detail, berdasarkan firman Allah dalam surat Luqman ayat 34.

Perlu kita ingat, Moslem Fellas, bahwa bertambah dan berkurangnya umur manusia merupakan di luar kemampuan dan upaya manusia dan tidak ada tanda kematian dalam Islam. Kapan kematian akan dapat murni ada dalam kekuasaan Allah.

Apa-saja-tanda-kematian

Sumber: pinterest

Tanda Kematian 100 hari atau 40 hari menjelang kematian

Banyak beredar di masyarakat kisah-kisah ataupun informasi yang mengatakan bahwa 100 hari, 40 hari atau beberapa hari menjelang kematian, seseorang akan memberikan tanda-tanda. Tak sedikit orang percaya akan hal tersebut.  


Baca Juga:


Tanda kematian, 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari dan 1 hari menjelang kematian, jelas sangat bertentangan dengan ayat Al-Qur’an di atas. Maka tanda-tanda kematian itu tidaklah benar.

Kematian

Sumber: Pinterest

Kematian Telah Tertulis Dalam Lauhul Mahfudz

Tahukah kamu bahwa kematian seluruh makhluk hidup, bahkan bagaimana kehidupan ini berjalan dan akan berakhir kelak, semua telah tertulis dan digambarkan di lauhul mahfudz.

”Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi, dan semuanya terdapat dalam kitab.” (QS. Al-Hajj: 70).

Ibnu Athiyah mengatakan, ”Kitab itu adalah al-Lauh al-Mahfudz.”

Allah juga menegaskan, “Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh)”

Ibnu Abbas mengatakan, “Itu adalah lauhul mahfudz.” (al-Bahr al-Muhith, 9/237).

Di ayat lain, Allah juga menegaskan, ”Seperti itulah yang mereka dapatkan dari jatah mereka yang telah tertulis dalam al-kitab.”

Al-Baghawi menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, ”Jatah mereka yang telah tertulis tentang mereka di al-Lauh al-Mahfudz.” (Tafsir al-Baghawi, 3/227).

Setelah memahami ulasan di atas, informasi tentang tanda kematian dalam Islam maupun firasat lain yang sama sekali tidak menyebutkan sumber, apalagi tidak bersumber dari Al-Qur’an dan sunnah, tidak perlu dipercaya.

Tugas kita sebagai manusia adalah bagaimana mempersiapkan kematian dengan memperoleh bekal sebanyak-banyaknya. Biarlah Allah, Sang Maha Kuasa, mengatur segalanya.

Nadya MaysyarahBuat Tulisan
Ini 9 Makanan Penyebab Keputihan, Batasi Dulu Yuk!
Previous
Ini 9 Makanan Penyebab Keputihan, Batasi Dulu Yuk!
Cara Mengajarkan Anak Terhindar Pelecehan Seksual, Jangan Anggap Tabu Lagi!
Next
Cara Mengajarkan Anak Terhindar Pelecehan Seksual, Jangan Anggap Tabu Lagi!
Related Articles
Back to
top