x
Login

Or


New to Moslem Lifestyle? Sign up!
x
Forgot Password

Please enter the email address registered on your account


x Have an account? Login
Sign up


Or

x

Stay in the know

The latest news and fabulous ideas straight to your inbox.


Lifestyle   FYI

Amalan yang Bisa Dilakukan untuk Mengapus Dosa Zina


menghapus-dosa-zina

Durasi Baca: Hanya 1 Menit

Allah SWT akan mengampuni dosa umatnya jika ia sungguh-sungguh bertaubat termasuk dosa zina. Lalu, seperti apakah cara menghapus dosa zina?

Perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang dikutuk Allah SWT dan sebagai umat Islam kita dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina.

Zina itu sendiri dapat digolongkan dalam zina mukhson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah dan zina ghoiru mukhson yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah.

Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT,

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Qs. An-Nur : 2).

Amalan yang Dapat Menghapus Dosa Zina

  1. Menyesali perbuatannya

Tidak akan terhapus dosa seseorang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseoranng yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali pada Allah SWT.

Menyesali dosa yang pernah dilakukan, dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah SWT.

  1. Taubat nasuha

Jika ingin menghapus dosa zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha.

Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya.

Allah memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT berikut,

“Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: “Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Qs. At-tahrim : 8).

  1. Shalat taubat

Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat shalat taubat. 


Baca Juga:


Shalat taubat seperti shalat sunnah yang dikerjakan sebanyak dua hingga enam rakaat pada malam hari selepas shalat isya.

  1. Perbanyak zikir dan istigfhar

Memperbanyak dzikir dan istigfar pada Allah adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita.

cara-menghapus-dosa

Kalimat istigfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah SWT dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah SWT.

Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui”. (Qs Al-imran : 135).

  1. Melakukan kebaikan pada sesama

Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapuskannya ia perlu melakukan kebaikan pada orang atau makhluk lainnya.

Seperti, dengan bersedekah, menghapuskan hutang orang lain padanya, memberi makan binatang.

  1. Berpuasa

Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran kita. Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa arafah.

  1. Memperbanyak membaca Alqur’an

Al-Quran dapat menjernihkan hati dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang.

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut,

“Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafa`at kepada pembacanya.” (HR. Muslim).

Sobat, itulah beberapa amalan yang bisa dilakukan untuk menghapus dosa zina. Semoga bermanfaat ya!

Dayana CinthyaBuat Tulisan
Tak Pernah Berhenti Mengalir, Amal Jariyah untuk Bekal Akhirat
Previous
Tak Pernah Berhenti Mengalir, Amal Jariyah untuk Bekal Akhirat
Apa Sajakah Amalan yang Dapat Menjadi Obat Penyakit Hati?
Next
Apa Sajakah Amalan yang Dapat Menjadi Obat Penyakit Hati?
Related Articles
Back to
top