x
Login

Or


New to Moslem Lifestyle? Sign up!
x
Forgot Password

Please enter the email address registered on your account


x Have an account? Login
Sign up


Or

x

Stay in the know

The latest news and fabulous ideas straight to your inbox.


Lifestyle   FYI

Aturan Berpakaian Dalam Islam yang Harus Dipatuhi Umat Muslim


Larangan-berpakaian-dalam-Islam

Durasi Baca: Hanya 1 Menit

Islam menetapkan batasan-batasan tentang aurat, bagi perempuan dan juga laki-laki. Maka, terdapat pula beberapa larangan berpakaian dalam Islam yang harus dihindari.

Pakaian merupakan salah satu hal utama yang dibutuhkan bagi manusia karena pakaian berfungsi melindungi tubuh dari sentuhan luar seperti hawa panas atau dingin.

Selain itu, pakaian juga berfungsi untuk menutupi bagian tubuh tertentu yang sudah sepatutnya tidak diperlihatkan.

Pakaian yang diharamkan adalah yang menampakkan aurat. Oleh karena itu, seorang Muslim wajib untuk menutup auratnya dengan pakaian yang digunakannya, khususnya pada kaum wanita sebagaimana firman Allah SWT,

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita (keluarga) orang-orang mukmin, agar mereka mengulurkan atas diri mereka (ke seluruh tubuh mereka) jilbab mereka. Hal itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal (sebagai para wanita muslimah yang terhormat dan merdeka) sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Al-Ahzah : 59).

Larangan Berpakaian Dalam Islam

  1. Memakai pakaian yang tidak menutup aurat

Sebagai umat Islam, kita dilarang untuk memakai pakaian atau busana yang menampakkan atau memperlihatkan aurat.

Semestinya, pakaian yang kita gunakan untuk melindungi aurat dari pandangan orang lain. Dalam firman Allah SWT befirman,

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (Qs. Al-Araf : 26).

Islam telah menetapkan batasan-batasan tentang aurat, baik bagi laki-laki dan juga bagi perempuan.

Aurat laki-laki dimulai dari pusar sampai ke lutut, sementara aurat perempuan di depan laki-laki non-mahram adalah semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

Seorang wanita juga dilarang memakai pakaian ketat yang menampakkan anggota tubuhnya atau pakaian tipis yang tembus pandang, sehingga memperlihatkan anggota tubuh di balik pakaiannya.

  1. Memakai pakaian yang menyerupai lawan jenis

Dalam Islam, kita dilarang berpakaian dengan menggunakan pakaian yang menyerupai lawan jenis.


Baca Juga:


Maksudnya adalah seorang pria tidak boleh menggunakan pakaian yang menyerupai wanita, begitu pula sebaliknya.

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata: “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Al-Bukhâri, no. 5885; Abu Dawud, no. 4097; Tirmidzi, no. 2991).

Moslem-lifestyle-adab-berpakaian

  1. Memakai pakaian orang kafir

Haram hukumnya memakai pakaian-pakaian khas yang dipakai oleh orang kafir. Dari Ibnu ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka.” (HR. Ahmad 2: 50 dan Abu Daud no. 4031).

Maksud dari pakaian yang menyerupai orang kafir, yakni pakaian khas yang biasa dipakai oleh orang-orang tertentu seperti tukang sihir dan pakaian yang dikhususkan untuk pemeluk agama tertentu.

  1. Memakai pakaian yang terbuat dari emas dan sutera bagi laki-laki

Terdapat larangan laki-laki untuk memakai perhiasan yang terbuat dari emas, sebab itu sama saja menyerupai seperti wanita. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Emas dan sutera dihalalkan bagi kaum wanita dari kalangan umat kami, dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya.” (HR. An-Nasa’i, bab Perhiasan 5148, Ahmad 19008-19013).

  1. Pakaian yang digunakan untuk menyombongkan diri

Larangan untuk sombong tentu sudah ditetapkan dalam ajaran Islam, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda,

Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit rasa sombong.” (HR. Muslim, no. 91).

Selain itu Nabi Muhammad SAW juga telah bersabda,

Barangsiapa yang memanjangkan pakaiannya untuk memamerkan diri maka Allah tidak akan menengok padanya pada hari kiamat.” (HR. Al-Bukhari, no. 3465, dan Muslim, no. 2085).

Dengan demikian Islam melarang pakaian yang bertujuan untuk mencari ketenaran dan popularitas. 

Sobat Moslem, sebagai umat Islam tentu kita harus memahami dengan baik berbagai larangan berpakaian dalam Islam. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Dayana CinthyaBuat Tulisan
5 Hak Pekerja Wanita yang Perlu Diperhatikan
Previous
5 Hak Pekerja Wanita yang Perlu Diperhatikan
Dari Daging dan Sayuran, 6 Makanan Khas Timur Tengah Ini Punya Semuanya
Next
Dari Daging dan Sayuran, 6 Makanan Khas Timur Tengah Ini Punya Semuanya
Related Articles
Back to
top