x
Login

Or


New to Moslem Lifestyle? Sign up!
x
Forgot Password

Please enter the email address registered on your account


x Have an account? Login
Sign up


Or

x

Stay in the know

The latest news and fabulous ideas straight to your inbox.


Lifestyle   FYI

Seperti Apakah Cara Membangun Keluarga Sakinah?


kiat-membangun-keluarga-sakinah

(Source: Google)

Agama Islam merupakan agama yang sempurna dalam memberikan acuan beribadah.

Salah satunya adalah persoalan pernikahan.

Mulai dari anjuran menikah, memilih pasangan ideal, memberikan solusi dalam masalah rumah tanga, harta waris, hingga membangun keluarga sakinah, semuanya diatur dalam islam secara detail.

Keluarga sakinah berarti sebuah keluarga yang dalam kehidupannya merasa tentram, damai, serta mampu memenuhi kebutuhan secara dunia dan akhirat.

Keluarga ini akan melahirkan anak-anak yang tidak hanya dekat dengan Allah tetapi juga pintar dan sehat secara mental spiritual.

Anak juga akan tumbuh menjadi anak yang bahagia karena senantiasa diliputi dengan rasa tentram dan damai saat di dalam rumah.

Keluarga sakinah tumbuh menjadi keluarga yang bahagia karena terhindar dari masalah percekcokan maupun keadaan yang membuat sempit dada karena senantiasa emosi melihat kelakuan anggota keluarga yang tidak sesuai dengan agama.

Kiat Membangun Keluarga Sakinah di Rumah

Untuk menjaga anggota keluarga tetap hidup harmonis, penuh kasih sayang di bawah ridho Allah tentunya ada  beberapa hal yang perlu diterapkan agar menjadi keluarga sakinah antara lain:

1. Memilih Pasangan yang Shalih/hah

Membangun keluarga yang berlandaskan Islam sejatinya dimulai sejak kita memilih pasangan hidup kita karena pasangan yang shalih akan membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah.

Dalam memilih pasangan jangan lupa perhatikan pasangan yang juga memiliki visi dalam membangun keluarga yang sama dengan kita.

Tentunya ini bertujuan untuk membangun rumah yang terasa seperti di surga karena senantiasa di baluti dengan kasih sayang.

keluarga-sakinah

(Source: Google) 

2. Memelihara Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga

Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi oleh setiap anggota keluarga lainnya.

Sebagai seorang suami selain mengajarkan ilmu agama suami juga berkewajiban untuk memenuhi beberapa hak istri seperti yang terdapat di dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari sahabat Muawiyah bin Haidah bin Mu’awiyah bin Ka’ab Al Qusyairy Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Saya telah bertanya,”Ya Rasulullah, apa hak seorang isteri yang harus dipenuhi oleh suaminya?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab:

  1. Engkau memberinya makan apabila engkau makan,
  2. Engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian,
  3. Janganlah engkau memukul wajahnya, dan
  4. Janganlah engkau menjelek-jelekkannya, dan
  5. Janganlah engkau tinggalkan dia melainkan di dalam rumah (jangan berpisah tempat tidur melainkan di dalam rumah).

Baca Juga:


Sementara itu, hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya adalah

  1. Mendapat ketaatan dari istrinya
  2. Istri harus banyak bersyukur dan tidak banyak menuntut
  3. Istri wajib berbuat baik kepada suaminya

3. Saling Menasihati dalam Kebenaran

Saling menasihati dalam kebaikan merupakan salah satu kiat untuk menjaga keharmonisan keluarga. Tentunya dalam menasihati ini perlu diiringi juga dengan kesabaran dan keikhlasan. Perlu diperhatikan juga bagaimana cara menasihati yaitu di waktu yang baik, berkata yang baik dan lemah lembut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159:

“Maka, disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”

4. Senantiasa Tolong-menolong dalam Kebaikan

Allah Subhanallahu Wa Ta’ala memerintahkan kita untuk senantiasa tolong menolong dalam kebaikan, seperti firman Allah:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” - (Al-Ma`idah: 2)

Dengan senantiasa tolong menolong dalam kebaikan dan ikhlas hanya karena Allah semata,  apabila dihadapi dengan masalah setiap anggota keluarga akan memberikan solusi yang menyenangkan bukan sebaliknya.

5. Mendidik Anak agar Menjadi Anak Shalih

Ajarkanlah anak mengenai aqidah, ibadah, dan akhlak yang benar dan mulia. Pasalnya, mendidik anak untuk menjadi anak yang shalih adalah kewajiban setiap orang tua.

Apabila anak memiliki pemahaman yang kuat akan agama, mereka tidak hanya akan memudahkan dan membantu kita selama di dunia tetapi juga dapat membawa kita ke surga kelak.

Kiat membangun keluarga sakinah di atas, perlu dilakukan secara istiqomah ya Moslem Fellas.

Widya ManochBuat Tulisan
6 Manfaat Menggunakan Jilbab, Memantapkan Hati
Previous
6 Manfaat Menggunakan Jilbab, Memantapkan Hati
Menyesali Kesalahan? Ini Cara Shalat Taubat Sesuai Sunnah
Next
Menyesali Kesalahan? Ini Cara Shalat Taubat Sesuai Sunnah
Related Articles
Back to
top