x
Login

Or


New to Moslem Lifestyle? Sign up!
x
Forgot Password

Please enter the email address registered on your account


x Have an account? Login
Sign up


Or

x

Stay in the know

The latest news and fabulous ideas straight to your inbox.


Lifestyle   FYI

Panjatkan Doa Kebahagiaan Dunia dan Akhirat yang Mustajab


doa kebahagiaan dunia akhirat

Durasi Baca: Hanya 1 Menit

Demi memperoleh kebahagiaan dunia sekaligus akhirat tentu saja ada beberapa hal yang perlu ditanamkan. Lantas, adakah doa kebahagian dunia dan akhirat?

Kebahagiaan merupakan sebuah perasaan yang kita inginkan. Tak hanya di dunia saja, kita juga mendambakan kebahagiaan di akhirat.

Di dunia, definisi kebahagiaan bentuknya bermacam-macam.

Ada yang mendefinisikan kebahagiaan sebagai kebebasan secara materi yang membuat kita tidak lagi kesulitan saat menginginkan sesuatu.

Sumber kebahagiaan sejati adalah ketenangan yang kita rasakan di dalam hati. Hal ini merupakan anugerah dari Allah yang tidak ternilai harganya.

Jika kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, hendaknya kita mengingat Allah dan senantiasa berdoa memohon kepada Allah.

Doa Memohon Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

  1. Doa Sapu Jagat

Bacaan doa ini dalam Bahasa Arab adalah

“Rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, waqinaa ‘adzaa ban naar”.

Dalam Bahasa Indonesia doa ini memiliki arti,

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia serta kebaikan hidup di akhirat dan jagalah kami dari siksa api neraka”.

Dengan membaca doa ini, kita tidak hanya meminta kebahagiaan di dunia, melainkan juga memohon keselamatan kehidupan di akhirat kelak.

  1. Doa Memohon Kesejahteraan Dunia Akhirat

Dalam Bahasa Arab, doa ini berbunyi

“Allahumma innaa nas alukal ‘afwa wal ‘aafiyata fiddiini wad dun-ya wal aakhiroti”.

Artinya, “Ya Allah, kami mohon ampunan kepada-Mu serta limpahkan kesejahteraan agama dunia serta akhirat”

Inilah doa kebahagiaan dunia akhirat

  1. Doa Memohon Keselamatan dari Penyakit dan Maksiat

Seseorang yang tertimpa penyakit maupun melakukan dosa maksiat tidak akan bisa merasakan kebahagiaan dunia akhirat.


Baca Juga:


Oleh karena itu, hendaknya kita memohon pertolongan Allah agar diselamatkan dari penyakit dan maksiat yang mungkin bisa menimpa kita sebagai manusia biasa.

Doanya berbunyi,

“Allahumma ‘aafini fii badanii allahumma ‘aafini fii sam’ii allahumma ‘aafini fii bashorii laa ilaha illa anta”.

Artinya, “Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan maksiat sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku dari penyakit dan maksiat sesuatu yang tidak aku inginkan, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau”.

  1. Doa Memohon Keselamatan Dunia Akhirat

Doa selanjutnya adalah untuk memohon keselamatan dan meminta keberkahan hidup sekaligus ampunan dari Allah.

“Allahumma inaanas ‘aluka salamatan fiddiin wa ‘aafiyatan filjasad wa jizadatan fil ‘ilmi wa barakatan firrizqi wa taubatan kablalmaut wa rahmatan indalmaut wa maghfiratan ba’dalmaut. Allahumma hawwin ‘alaina fii sakaratilmaut wannajaa taminannari wal’afwa ‘indalhisaab, rabbana laa tujighluubanaa ba’daizd hadaitanaa wa hablanaa minladunkarahmatan innaka antalwahhab”.

Artinya, “Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dari keselamatan agama serta sehat tubuh, berikanlah kami tambahnya ilmu pengetahuan, serta keberkahan dalam rezeki, serta diampuni sebelum mati dan mendapat rahmat waktu mati, serta mendapat pengampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkan untuk kami menghadapi sakarotul maut, serta selamatkan dari siksa neraka, hingga pengampunan waktu hisab”.

  1. Doa Memohon Ketenangan Hati

Hati yang tenang adalah hati yang bahagia. Dengan hati yang tenang, tidak ada kekhawatiran dan perasaan ‘kurang’ akan segala sesuatu.

Maka, bacalah

“Allahumma inni as aluka nafsaan bika muthma-innah, tu’minu biliqaa-ika wa tardhaa bi qadhaa-ika wa taqna’u bi’athaa-ika”.

Artinya, “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu jiwa yang merasa tenang kepada-Mu, yang yakin akan bertemu dengan-Mu, yang ridha dengan ketetapan-Mu dan merasa cukup dengan pemberian-Mu”.

Sobat, itulah doa kebahagiaan dunia akhirat yang bisa dipanjatkan setiap harinya. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dayana CinthyaBuat Tulisan
4 Cara Mencegah Rumah Jadi Sarang Nyamuk Pembawa Penyakit
Previous
4 Cara Mencegah Rumah Jadi Sarang Nyamuk Pembawa Penyakit
Inilah 4 Bahan Alami yang Bisa Mengatasi Lidah Putih
Next
Inilah 4 Bahan Alami yang Bisa Mengatasi Lidah Putih
Related Articles
Back to
top