x
Login

Or


New to Moslem Lifestyle? Sign up!
x
Forgot Password

Please enter the email address registered on your account


x Have an account? Login
Sign up


Or

x

Stay in the know

The latest news and fabulous ideas straight to your inbox.


Lifestyle   FYI

Apa Saja Adab Makan dalam Islam yang Perlu Diamalkan?


Adab-makan-dalam-Islam

Sumber: University of waterloo

Durasi Baca: Hanya 1 Menit

Salah satu kebiasaan buruk yang sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari adalah makan sambil berdiri. Islam sangat peduli dengan segala aktivitas manusia.

Mulai dari hal yang kecil sampai dengan hal-hal besar diatur oleh Islam. Adab makan dalam Islam mengajarkan kita bagaimana adab makan yang seharusnya dilakukan oleh kita umat Muslim.

Seperti Apakah Adab Makan Dalam Islam?

Moslem Fellas, berikut beberapa adab makan dalam Islam yang dilansir dari laman Rumaysho.com antara lain:

1. Membaca bismillah ketika mengawali makan

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta’ala (baca ‘bismillah’). Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta’ala di awal (lupa baca ‘bismillah’), hendaklah ia mengucapkan: ‘Bismillaahi awwalahu wa aakhirohu (dengan nama Allah pada awal dan akhirnya).’” (HR. Abu Daud, no. 3767 dan Tirmidzi, no. 1858. Tirmidzi mengatakan hadits tersebut hasan shahih. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits tersebut shahih).

Dari Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Sungguh setan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya.” (HR. Muslim, no. 2017).

2. Memuji makanan dan tidak mencelanya

Moslem Fellas, kita dianjurkan untuk memuji makanan dan dilarang mencelanya. Seperti Rasulullah yang tidak pernah mencela makanan sama sekali.

“Apabila beliau menyukainya, maka beliau memakannya. Dan apabila beliau tidak suka terhadapnya, maka beliau meninggalkannya”. (HR. Muslim).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah pernah mencela suatu makanan sekali pun dan seandainya beliau menyukainya maka beliau memakannya dan bila tidak menyukainya beliau meninggalkannya (tidak memakannya).” (HR. Bukhari, no. 5409.)

3. Mendahulukan makan daripada Shalat, jika makanan sudah dihidangkan

Jika sudah dihidangkan, dahulukanlah makan daripada shalat. Rasulullah saw bersabda,

Apabila makan malam telah dihidangkan dan shalat telah ditegakkan, maka mulailah dengan makan malam dan janganlah tergesa-gesa (pergi shalat) sampai makanmu selesai.” (Muttafaqun ‘alaih).


Baca Juga:


Dengan demikian, hati kita tenang dan tidak memikirkan makanan saat sedang shalat. Apabila seseorang sangat lapar dan makanan telah dihidangkan hendaknya dia makan terlebih dahulu. Namun, hendaknya hal ini jangan sering dilakukan.

Beragam-adab-makan

Sumber: ydsf.org

4. Tidak makan dalam keadaan bersandar

Dari hadits Abu Juhaifah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Adapun saya tidak suka makan sambil bersandar.” (HR. Tirmidzi, no. 1830 dan Ibnu Hibban, no. 5240. Abu ‘Isa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih).

5. Tidak membiarkan suapan makanan terjatuh

Ketika makan, baiknya Moslem Fellas tidak membiarkan suapan makan terjatuh. Dari Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambilah kembali lalu buang bagian yang kotor dan makanlah bagian yang bersih. Jangan dibiarkan suapan tersebut dimakan setan.” (HR. Muslim, no. 2033).

6. Memuji Allah dan berdoa sesudah makan

Dari Mu’adz bin Anas, dari ayahnya ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Barang siapa yang makan makanan kemudian mengucapkan: ALHAMDULILLAAHILLADZII ATH’AMANII HAADZAA WA ROZAQONIIHI MIN GHAIRI HAULIN MINNII WA LAA QUWWATIN’ (Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini, dan merizkikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku), maka diampuni dosanya yang telah lalu.” (HR. Tirmidzi, no. 3458. Tirmidzi berkata, hadits ini adalah hadits hasan gharib. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan).

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Sesungguhnya Allah sangat suka kepada hamba-Nya yang mengucapkan tahmid (alhamdulillah) sesudah makan dan minum.” (HR. Muslim, no. 2734).

7. Mencuci tangan untuk membersihkan sisa-sisa makanan

Biasakanlah untuk mencuci tangan untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Jika salah seorang dari kalian tidur dan di tangannya terdapat minyak samin (sisa makanan) kemudian mengenainya, maka janganlah mencela kecuali kepada dirinya sendiri.” (HR. Ahmad, 2:344. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahihsesuai syarat Bukhari-Muslim).

Itulah beberapa adab makan dalam Islam yang perlu Moslem Fellas ketahui. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang kita ketahui ya. Aamiin.Buat Tulisan
Seperti Apa ya Reaksi Otak saat Mengalami Kegagalan?
Previous
Seperti Apa ya Reaksi Otak saat Mengalami Kegagalan?
Keutamaan yang Didapat dari Bergembira Menyambut Ramadan
Next
Keutamaan yang Didapat dari Bergembira Menyambut Ramadan
Related Articles
Back to
top